Všeobecné informácie

V obchodných podmienkach sú upravené práva a povinnosti, medzi predávajúcim AQUAPOWER s.r.o., Partizánska cesta 1637/24, 974 01 Banská Bystrica. IČO: 46174711 (ďalej len “predávajúci”) a kupujúcim, ktorej predmetom je predaj produktov na internetovom obchode www.conceptshop.sk

Predávajúci  ponúka zákazníkovi tovar a umožňuje mu ho objednávať prostredníctvom stránky www.conceptshop.sk
Predávajúci je v plnom rozsahu zodpovedný za dodržiavanie záručnej doby tovaru. Objednaním tovaru formou elektronického obchodu zákazník vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, a že s nimi súhlasí. Objednávkou tovaru zákazník vyjadruje svoj súhlas s jeho povinnosťou zaplatiť celkovú sumu objednávky.

Uzatváranie kúpnej zmluvy

Zákazník môže objednať  tovar spôsobom….
Po odoslaní objednávky bude zákazník informovaný o svojej objednávke notifikačnou správou do svojej e-mailovej schránky.

Stornovanie objednávky

Kupujúci má právo svoju objednávku stornovať e-mailom, alebo telefonicky v nasledujúcich prípadoch:

a) pokiaľ nebola objednávka vybavená a odoslaná predávajúcim ku kupujúcemu

b) pokiaľ nebola dodržaná cena výrobku alebo nebola dodržaná dodacia lehota určená predávajúcim pri potvrdení objednávky.

Dodanie tovaru

Predávajúci sa zaväzuje odoslať tovar objednaný zákazníkom do 2-3 pracovných dní od vystavenia objednávky. Výnimku tvoria objednávky, ktoré boli prijaté počas víkendu. Tieto sa vybavujú v pondelok alebo nasledujúci pracovný deň.

 

 

Zákazník je povinný po doručení zásielky ihneď ju skontrolovať a prípadné poškodenia alebo nezrovnalosti, čo najskôr nahlásiť emailom alebo telefonicky predávajúcemu.  Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru priamo s tovarom. Zákazník je informovaný o odoslaní tovaru potvrdzujúcim mailom. Tovar ostáva majetkom predávajúceho až do úplnej úhrady faktúrovanej sumy.

Dodacie podmienky

bjednané produkty dodávame prostredníctvom kuriéra GLS alebo vlastnej distribučnej siete. Produkty cez kuriera bezpečne zabalené proti poškodeniu. Dodacia doba je 2-3 pracovné dni.

Platobné podmienky

Platby za objednané produkty umožňujeme službou platba vopred na bankový účet kde po automatickom potvrdení objednávky má zákazník povinnosť platby na banskový účet predávajúceho s variabilným symbolom – číslom objednávky alebo službou dobierka, kedy zákazník zaplatí hotovosťou prípadne platobnou kartou pri dodaní priamo kuriérovi. Cena poštovného a balného je určená ako 3,80€ pri objednaní tovaru do hodnoty 100€. Pri hodnote objednávky nad 100€ – vrátane je poštovné grátis.

Spracovanie osobných údajov

Predávajúci zhromažďuje osobné údaje zákazníka výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní zákazníka v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Posielanie reklamných newsletterov na mail zákazníka môže byť vykonávané len po jeho predchádzajúcom súhlase. Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje zákazníka nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru – a to kuriérskej spoločnosti GLS).